Notbruk, fellesbetegnelse for redskap og båter som hører med til bruken av en not; betegner også et lag av fiskere (med redskap og båter) som fisker med not.