Stamp, (fiskeri), balje, tønne hvor agnet line er kveilet opp, brukes som måleenhet for redskapsmengden i linefiskeriene. Antall kroker varierer etter linetykkelsen i de forskjellige fiskerier, fra ca. 300 under bankfiske til ca. 700 under hysefisket.