Notsteng, fisk som er fanget i en not; not som er satt ut som et stengsel i en vik eller bukt.