Snurpenot, posenot, fangstredskap for fisk som går i stim, f.eks. sild, makrell, lodde, sei og kolmule; nå oftest kalt ringnot. Det er et stort nett som settes rundt fiskestimen og snurpes sammen i bunnen. Når fisken er innesperret, trenges den sammen ved at nota trekkes inn, og fangsten håves eller pumpes om bord i fartøyet.