Kalv, traktformet inngang til de forskjellige rommene i ruseredskaper. I kilenot for laksefiske kalles de tilsvarende innganger vanligvis for kiler.