Geine, (fiskeri), innretning som automatisk regulerer notas over- og undertelnetau. Benyttes også enkelte ganger i vanlig fiskegarn og festes da til skytningstauet i garnets ender.