Krokgarn, flytende fiskeredskap for anadrom laksefisk, ligner på kilenot og kan bare brukes av eiere med fiskerett i sjøen. Redskapet har et landgarn av nylon med maskevidde 5,8 cm som leder fisken mot ytre ende, hvor det er plassert ett eller to fangstgarn av monofil tråd med maskevidde 5,8 cm. De er bøyd i en eller flere spisse vinkler for at fisken lettere skal maske seg inn.