Kraftblokk, notvinsj, maskinelt utstyr for innhaling av not på fiskefartøyer. Opprinnelig fra USA, men er utviklet videre bl.a. i Norge. Kraftblokker som brukes sammen med ringnot (snurpenot) er hydraulisk drevne blokker eller tromler brede nok til at nota kan ligge på dem under innhiving. Kraftblokker og de syntetiske fibrene har gjort det mulig å bruke langt større not enn før og å fiske på større dybder. Fangst på 10 000 hl i ett kast er ikke uvanlig. Kraftblokk og ringnot brukes til fangst av fisk som går i stim, vesentlig sild, lodde, makrell og sei.