Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi omfatter den del av psykologien som studerer prosessene som ligger til grunn for oppfattelse, tenkning og kunnskapservervelse (erkjennelse). Slike prosesser er persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning.Moderne kognitiv psykologi ble introdusert i USA rundt 1960 som resultat av et fruktbart møte mellom forskere i psykologi og tilgrensende fagområder: lingvistikk, nervefysiologi og computervitenskap. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Frode Svartdal

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 143 artikler: