Persistens, det at man ikke så lett gir opp, at man fortsetter å arbeide for det man har bestemt seg for selv om det butter mot. Persistens er ofte sett som et personlighetstrekk, men kan også relateres til individets motivasjon og til læringshistorie (se ekstinksjon).