Illusorisk korrelasjon, det at vi antar en sammenheng mellom fenomener når slik sammenheng ikke finnes. Slike antatte sammenhenger antas gjerne fordi vi observerer verden med bestemte teorier eller antakelser som utgangspunkt. Observasjoner som stemmer med antakelsene bekreftes, mens vi gjerne overser observasjoner som ikke stemmer med antakelsene (bekreftelsestendens). Eksempelvis kan vi ha en antakelse om at det er en sammenheng mellom leddsmerter og været, og så få antakelsen bekreftet når vi opplever leddsmerter når været skifter. Vi legger imidlertid ikke merke til at vi også kan ha leddsmerter når været ikke endres, eller at været kan skifte uten at leddsmerter oppstår. Illusorisk korrelasjon er et eksempel på bias i oppfatning og tenkning.