Mindfulness betegner, innen psykologi, det å være bevisst til stede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig, åpen holdning. Det forstås som en egenskap alle har, som kan styrkes ved øvelse. På norsk kalles mindfulness ofte oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening.

Bakgrunn

Mindfulness har røtter i kontemplative tradisjoner, tydeligst i buddhisme, og er et nyere fenomen i medisin og psykologi. Mindfulness er den engelske oversettelsen av ordet sati, som på pali betyr oppmerksomhet, bevissthet og hukommelse. I buddhistiske tradisjoner ses mindfulness som en komponent i et større system av praksiser, som har til hensikt å fremme frihet fra lidelse gjennom utvikling av innsikt og medfølelse.

I vestlig psykologi brukes mindfulness uavhengig av spesifikke religiøse eller etiske doktriner. Her defineres begrepet ved to komponenter:

  1. Intensjonell oppmerksomhet på subjektiv erfaring fra øyeblikk til øyeblikk.
  2. En holdning av nysgjerrighet, åpenhet, ikke-dømming og aksept.

Utviklingen av mindfulness som klinisk metode begynte i 1979 med Jon Kabat-Zinns såkalte mindfulness-based stress reduction (MBSR), en psykososial behandlingsform for pasienter med kroniske smerter og stressplager. Programmet ble etterfulgt av blant annet mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), som kombinerer mindfulness-prinsipper med kognitiv terapi, samt acceptance and commitment therapy (ACT) og dialektisk atferdsterapi (DBT).

Disse terapeutiske retningene skiller seg fra tradisjonell kognitiv terapi blant annet ved å legge mindre vekt på å redusere symptomer og korrigere tanker, og mer på å endre forholdet til tanker, følelser og kroppsfornemmelser.

Metode i psykologi

Mindfulness-øvelser inviterer til observasjon av innholdet i ens bevissthet med en vennlig holdning, fra øyeblikk til øyeblikk. Slike øvelser antas å fremme et overordnet meta-perspektiv på tanker, følelser og kroppsfornemmelser, herunder en opplevelse av deres forbigående og allmennmenneskelige karakter. Man øver på å romme ubehagelige tanker, følelser og fornemmelser uten å reagere på dem.

Mindfulness-trening har fått utbredelse i behandling mot depresjon, angst, stress og bekymring, basert på en idé om at disse tilstandene innebærer dysfunksjonelle og dels automatiske forsøk på å kontrollere eller unngå ubehagelige indre fenomener. Mindfulness-trening søker dermed å fremme større fleksibilitet og bevisste responser i vår måte å møte oss selv og andre på.

Forskning

Det finnes forskningsmessig støtte for bruken av mindfulness-baserte metoder, særlig ved depresjon, angst, stress og smerteplager. Mindfulness viser en negativ sammenheng med unngåelsesatferd og bekymring, og positiv med selv-aksept, affekttoleranse og adaptiv stresshåndtering. Noen studier har også dokumentert gunstige endringer i immunforsvar, genfunksjon og hjernens struktur og funksjon etter mindfulness-trening. Andre studier har assosiert mindfulness med prososial atferd.

Tendensen til å være «mindful» øker naturlig med alderen, og det å gjøre mindfulness-øvelser jevnlig ser ut til å styrke denne tendensen. Feltet er imidlertid relativt ungt, og det er for tidlig å si noe sikkert om virkningsmekanismer.

Kritikk

Kritikere har problematisert bruken av mindfulness som verktøy for stressreduksjon, da psykologiske intervensjoner risikerer å individualisere problemer som har strukturelle årsaker, for eksempel knyttet til arbeidsbetingelser eller sosiokulturelle maktforhold. Videre hevder noen at vitenskapeliggjøringen av mindfulness og løsrivelsen fra opprinnelsen som religiøst fundert meditasjonsteknikk står i fare for å forflate disse praksisene.

Andre igjen problematiserer at buddhistisk orienterte ideer (som for eksempel gjensidig forbundethet og medfølelse) får en plass i noen mindfulness-baserte intervensjoner. En relatert diskusjon angår hvorvidt mindfulness i realiteten representerer noe nytt innen psykoterapeutisk teori og praksis, da de fleste terapiretninger vektlegger betydningen av en form for vennlig oppmerksomhet for å fremme vekst og velvære.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Per-Einar Binder, Berglijot Gjelsvik, Even Halland og Jon Vøllestad (2014): Mindfulness i psykologisk behandling, Universitetsforlaget, Oslo.
  • Jon Kabat-Zinn (2008): Akkurat nå – bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Arneberg forlag.
  • Jon Kabat-Zinn & Mark G. Williams (eds) (2013): Mindfulness – diverse perspectives on its meaning, origins and applications. Routledge, New York.
  • Steven Hayes (2015): Slutt å gruble, begynn å leve. Arneberg forlag.
  • James D. Herbert, & Evan M Forman (eds) (2011): Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy – understanding and applying the new therapies. Jon Wiley & Sons, New Jersey.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg