Rubicon-modellen er i kognitiv psykologi en modell for motiverende atferd. Den ble lansert på 1980-tallet av de tyske psykologene Heckhausen og Gollwitzer. Rubicon-modellen omfatter de tre fasene som er vanlig for motivasjon (valg av mål, planlegging og målrettet arbeid), men har i tillegg en fjerde fase, evaluering.

En viktig forskjell fra tradisjonelle motivasjonsteorier er at Rubicon-modellen bruker begrepet «motivasjon» om det å velge mål, mens planlegging og målrettet arbeid omtales som «volitional» (det som angår vilje til å gjennomføre).

Innholdet i de fire fasene for motivert atferd er som følger:

  1. Valg av mål – en vurdering der ulike alternativer veies mot hverandre. I denne fasen er tenkningen rasjonell og «objektiv», der ulike mål vurderes ut fra tilgjengelig informasjon.
  2. Intensjon. Etter vurdering ender personen opp med en konklusjon, der en intensjon formulertes om å arbeide mot et bestemt mål. Ifølge Rubicon-modellen representerer formulering av intensjon et kvalitativt skille: Personen går nå fra å vurdere muligheter til å gjennomføre en bestemt mulighet. Skillet er så avgjørende at modellen antar at personen her gjør noe nærmest «ugjenkallelig», lik det å krysse en elv. Modellen har derfor fått navn etter elven Rubicon, elven Cæsars hær krysset i starten av borgerkrigen år 49 fvt.
  3. Intensjon – planlegging. Siden personen nå har bestemt seg, har spesielt Gollwitzer påpekt at tankemåte («mindset») endres fra «hva?» i første fase til «hvordan?». God planlegging er viktig for senere målrettet arbeid. Spesielt har implementeringsintensjoner (implementation intentions) vist seg å være gunstig. Her formulerer personen konkrete hvis – så-regler, handlingsregler som aktiveres i konkrete situasjoner for å lette måloppnåelse. Eksempelvis kan studenten formulere en regel om at et lest pensumkapittel etterfølges av selvtest: «Etter lesing –> selvtest». På denne måten gjøres selvtesten fra en ofte strevsom aktivitet til en nærmest automatisk handling. Intensjon – (handling). Her gjøres de konkrete handlinger i streben etter måloppnåelse.
  4. Evaluering. I denne siste fasen vurderer personen om målet er nådd, og om måloppnåelse er i tråd med forventningene. Hvis målet ikke ble oppnådd, vurderes alternative strategier.

Rubicon-modellen har fått stor betydning i analysen av motivert atferd, spesielt i Tyskland. I de senere år har spesielt endringen i tenkemåte etter at en intensjon er formulert, fra «hva?» til «hvordan?», fått forskningsmessig og praktisk oppmerksomhet.

Les mer i Store norske leksikon

  • motivasjon – kognitiv psykologi

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg