Av /Shutterstock. Begrenset gjenbruk

kognitiv psykologi

Artikkelstart

Kognitiv psykologi omfatter den del av psykologien som studerer prosessene som ligger til grunn for oppfattelse, tenkning og kunnskapservervelse (erkjennelse). Slike prosesser er persepsjon (sanseoppfatning), oppmerksomhet, forestillingsvirksomhet, læring og hukommelse, begrepsdanning, språk, bedømming, resonnering og problemløsning.

Faktaboks

Uttale
kˈognitiv
Etymologi
av latin ‘erkjennelse’

Bakgrunn

Moderne kognitiv psykologi ble introdusert i USA rundt 1960 som resultat av et fruktbart møte mellom forskere i psykologi og tilgrensende fagområder: lingvistikk, nevrofysiologi og computervitenskap. Mennesket ble her sett primært som behandler og bruker av informasjon, og psykologiske prosesser ble ofte beskrevet i analogi med datamaskiner. Retningen ble oppfattet som en reaksjon mot den rådende atferdspsykologien, og man snakket gjerne om en «kognitiv revolusjon» i psykologien. Kognitiv psykologi utgjør også en sentral del av det tverrfaglige forskningsområdet kognisjonsvitenskap (cognitive science). I dag er kognitiv psykologi nært knyttet til kognitiv nevrovitenskap (cognitive neuroscience), der det biologiske grunnlaget for kognisjon er i fokus.

Forskningsområder

Et kognitivt perspektiv innebærer at kognisjon blir en nøkkel til å forstå psykologiske fenomener. Dette ses på ulike måter:

  • I læring innebærer et kognitivt perspektiv at bevissthet, innsikt og språklig styring vektlegges. Selv i forståelsen av basale læringsformer som klassisk og operant betinging antar kognitivt orienterte forskere at slik læring ikke kan finne sted uten bevisst erkjennelse av læringsbetingelsene.
  • I emosjonspsykologien innebærer et kognitivt perspektiv at den emosjon vi opplever, enten det er glede eller sinne, i stor grad bestemmes av vår forståelse. Et eksempel sees i Schachters emosjonsteori, som antar at det vi føler er en generell aktivering som så får en kognitiv «merkelapp».
  • I motivasjon er kognisjon viktig gjennom forventninger til egen mestringsevne (mestringstro), måter vi tenker om målsettinger på og så videre.
  • I sosialpsykologien ses kognisjonens betydning på flere måter, for eksempel ved forventninger til oss selv eller andre, stereotypier, attribusjoner og så videre.
  • I klinisk psykologi er kognisjon viktig i flere sammenhenger. Eksempelvis vil depresjon komme til uttrykk kognitivt ved negative tanker, lav selvvurdering og så videre. Kognitiv terapi vektlegger endring i tenkemåter – ofte automatiserte og lite påaktet av personen selv – som grunnleggende for bedring.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg