Psykologi

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress). Med mentale prosesser sikter man både til slike som bestemmer menneskers oppfatning av seg selv og omgivelsene (kognitive prosesser), og til dem som ligger til grunn for hva man føler og hva man vil (emosjonelle og motivasjonsmessige prosesser).. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Psykologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 11 kategorier:

 1. Arbeids- og organisasjonspsykologi
 2. Atferdsgenetikk og evolusjonspsykologi
 3. Biologisk psykologi
 4. Differensialpsykologi
 5. Klinisk psykologi
 6. Kognitiv psykologi
 7. Personlighetspsykologi
 8. Psykologiens historie
 9. Psykologisk metode
 10. Sosialpsykologi
 11. Utviklingspsykologi

Inneholder 7 artikler: