Per Saugstad, norsk psykolog, opprinnelig filolog. Professor i psykologi ved Universitetet i Oslo 1967–90. Har arbeidet med empiriske undersøkelser over persepsjon og tenkning og foretok omfattende analyser av grunnlagsproblemer på sitt fagområde. Har bl.a. utgitt A Theory of Communication and Use of Language. Foundations for the Study of Psychology (1977), A Theory of Language and Understanding (1980) og Psykologiens historie (1998).