Jernteppe er et begrep som kan brukes i betydningen plutselig hukommelsessvikt eller manglende evne til å tenke klart, ofte på grunn av nervøsitet. Se også artiklene om jernteppe som politisk begrep under den kalde krigen og som hindring av brann på teaterscener.