Aversiv læring er læring gjennom å oppleve noe sterkt ubehagelig eller negativt i tilknytning til egen atferd. Se også aversjonsbehandling.