Growth mindset er en måte å tenke på som fremmer endring, i motsetning til fixed eller fastlåst tenkemåte, som hindrer endring. Begrepene stammer fra den amerikanske psykologen Carol Dweck, som har publisert en rekke bøker og forskningsartikler på temaet fra rundt 2000.

Mindset, eller tenkemåte, uttrykker noe personen legger til grunn for tenkning om noe. Eksempelvis kan man tenke om Ole, som fikk A til eksamen, at «Ole er intelligent». Innebygget i en slik tenkning er at det er noe stabilt – intelligens – som forklarer Oles eksamensresultat. Denne måten å tenke på uttrykker altså det Dweck kaller fixed mindset.

Motsatt av dette kunne man tenke at «Ole har jobbet hardt for å få A-en». En slik beskrivelse innebærer at anstrengelse er den forklarende faktor. Siden anstrengelse er noe enhver kan utøve i større eller mindre grad, vil slik tenkning uttrykke growth mindset.

Det sentrale i Dwecks begrep growth mindset er at slik tenkning disponerer for endring og utvikling. Dette kan angå personlighet, intelligens, prestasjoner, hvordan belønning presenteres, og mye annet. Eksempelvis vil vi kunne tenke om en elev som ikke bestod matematikkeksamen at han «ikke har talent for matematikk». En slik forklaring viser til noe stabilt, slik at endring til neste matematikkeksamen er lite sannsynlig. Hvis vi derimot tenker om eleven som ikke bestod matematikkeksamen at han «ikke ennå har skjønt prosentregning», signaliserer forklaringen en forventning om en positiv utvikling. «Not yet» («ikke ennå») er derfor blitt et slagord i Dweck-tradisjonen.

En konsekvens av growth mindset er at personen gjerne liker utfordringer, og at innsats er nøkkelen til fremgang. Å mislykkes med noe ser personen som et signal for ytterligere innsats. Motsatt vil fixed mindset gjøre at man gjerne unngår utfordringer og lettere gir opp. Å mislykkes med noe er her en bekreftelse på at man ikke er god nok.

Forskning har vist at selv kortvarig (en enkelt time) informasjon og trening kan endre personens tenkemåte fra fixed til growth mindset, med påfølgende positiv effekt for prestasjon (karakterer). Eksempelvis viste Dweck og kolleger i en større studie med elever i fare for å slutte på skolen at en kortvarig øvelse i growth mindset-tenkning (kun en time) økte andelen som bestod sine eksamener sammenlignet med kontrollelever som ikke fikk mindset-trening.

Forskning viser også at lærerens oppfatninger om growth versus fixed mindset har betydning: En lærer med fixed mindset ser gjerne mindre utviklingspotensial hos elevene, noe som hemmer læring.

Nyere meta-analyser av forskning på growth mindset har vist at betydningen av tankesett nok kan være mindre enn Dweck-tradisjonen har trodd.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg