Illusorisk kontroll, begrep innenfor kognitiv psykologi som viser til at vi antar større grad av kontroll over en situasjon enn hva som er objektivt korrekt. Eksempelvis kan man ha større tiltro til vinnersjansene i en spillsituasjon når situasjonen har trekk som forbindes med kontroll (som for eksempel valgmulighet). Fenomenet ble først dokumentert av den amerikanske psykologen Ellen Langer (1975). Illusorisk kontroll er et eksempel på bias i tenkning.