Déjà vu, en følelse av at noe som skjer, er en gjentagelse av noe en har opplevd før, uten at dette faktisk kan være tilfelle. En vanlig forklaring er at man en gang har hørt eller lest om noe lignende, men har glemt det. En annen forklaring kan være at innledningen til situasjonen fremkaller en sterk forventning om det videre forløp, så det føles som noe tidligere opplevd når det forventede inntreffer. Déjà vu forekommer av og til hos de fleste mennesker. Hyppige déjà vu-fenomener kan være uttrykk for legemlig (f.eks. epilepsi) eller psykisk lidelse.