Erkjennelsesteori er i filosofien en lære eller teori om erkjennelse, begrunnelse og kunnskapstilegnelse. Den tar for seg spørsmål om erkjennelsens natur, forutsetninger, betingelser og grunnlag. Erkjennelsesteori omfatter derfor spørsmål knyttet til kunnskapens og erkjennelsens vesen og opprinnelse, samt hva vi kan ha kunnskap om (omfang) og hvordan eller hvorvidt ulike former for kunnskap kan begrunnes (gyldighet). Hele artikkelen

Ny artikkel