Erkjennelsesteori

Erkjennelsesteori er i filosofien betegnelsen for en lære eller teori om erkjennelse og kunnskapstilegnelse. Den tar for seg spørsmål om erkjennelsens natur, forutsetninger, betingelser og grunnlag. Erkjennelsesteori omfatter derfor spørsmål knyttet til kunnskapens vesen og opprinnelse, samt hva vi kan ha kunnskap om (omfang og gyldighet). Spørsmålet om hvilke kilder vi har for kunnskap blir belyst og man diskuterer gjerne også andre viktige erkjennelsesteoretiske begreper, så som sannhet, begrunnelse, pålitelighet eller epistemisk dyd. Hele artikkelen

Ny artikkel