Erkjennelsesteori

Erkjennelsesteori eller epistemologi er i filosofien betegnelsen for læren om vår erkjennelses natur, dens forutsetninger og grunnlag. Læren omfatter vår kunnskaps opprinnelse, mulighet, omfang og gyldighet. Erkjennelsesteorien skiller seg på den ene siden fra metafysikken, som har virkelighetens egentlige innhold og struktur som hovedgjenstand, og på den andre siden fra psykologien, som på empirisk vis undersøker hva som skjer når individet erkjenner. Hele artikkelen

Ny artikkel