Kondisjonal kunnskap henvise til kunnskap om kondisjonale betingelser og påstander, som gjerne forteller en om ulike sammenhenger mellom ulike fenomen. Et eksempel er at dersom Louise Lane er supermann, så er Louise Lane et romvesen, eller hvis Molde vinner eliteserien, så vinner ikke Rosenborg. Disse setningene kan være sanne selv om første ledd i setningen ikke er sanne. De er sanne fordi dersom først ledd er sant, så er også andre ledd sant. Kunnskap om disse kondisjonale setningene er følgelig kunnskap om ulike sammenhenger mellom ulike påstander.