Empiriker, empirist, er en person som anser erfaringen som den høyeste kunnskapskilde og grunner sine handlinger på den. Den kan også være tilhenger av empirismen. Se empiri .