Forstand er evnen til å forstå eller tenke, se fornuft.