Metodisk tvil, henviser til den metoden som filosfen Rene Descartes benyttet seg av i sine filosofiske verker da han forsøkte å finne et urokkelig og sikkert utgangspunkt for all erkjennelse og kunnskap. For å være garantert å finne et slikt utgangspunkt bestemte Descartes seg for å anse som usant alt han kunne rasjonelt være i tvil om var sant. Med andre ord, går metodisk tvil ut på å sette til side alt som lar seg betvile for på denne måten avklare om det finnes noe i det hele tatt som er ubetvilelig. Descartes selv hevdet at hans egen eksistens som noe tenkende var et slikt ubetvilelig datum, fordi han ikke kunne tvile på sin egen eksistens uten at han samtidig eksisterte som noe tenkende. Dette førte han så til å slå fast det berømte postulatet cogito ergo sum - jeg tenker, ergo er jeg - som så utgjorde utgangspunktet for hans erkjennelsesteoretiske fundamentalisme .