proposisjonal kunnskap

Artikkelstart

Proposisjonal kunnskap, eller påstandskunnskap, er kunnskap eller viten om en proposisjon eller en påstand. I filosofi defineres en proposisjon eller en påstand som har et innhold med en sannhetsverdi og som følgelig enten er sant eller usant.

Faktaboks

Også kjent som

påstandskunnskap, know-that

Vi uttrykker gjerne slik kunnskap ved å si at en vet at så-og-så er tilfelle. Med andre ord dreier dette seg om kunnskap om et faktum som man kan uttrykke med en beskrivende helsetning. For eksempel er det proposisjonal kunnskap å vite at hovedstaden i Norge heter Oslo.

I erkjennelsesteori er det gjerne proposisjonal kunnskap som er i sentrum for diskusjonenen om kunnskap og som man forsøker å forklare gjennom de ulike teoriene om kunnskap. Grunnen er at denne typen kunnskap er mer teoretisk enn andre former for kunnskap. Den forholder seg til et kognitivt innhold – en representasjon eller en beskrivelse av verden – som er sant.

Kontrast til andre typer kunnskap

Proposisjonal kunnskap blir gjerne kontrastert med ferdighetskunnskap eller praktisk kunnskap, som ikke er kunnskap om et faktum, men snarere om hvordan man skal gjøre en ting. For eksempel har man ferdighetskunnskap om hvordan en skal sykle, og den trenger ikke ledsages av proposisjonal kunnskap om denne aktiviteten.

Proposisjonal kunnskap er rettet mot hva som er sant og er derfor en essensiell bestanddel i vår erkjennelses av verden. Derimot stilles det ofte spørsmål ved om ferdighetskunnskap i det hele kan regnes som kunnskap og en del av vår erkjennelse av verden, eller om det heller dreier seg om en ferdighet uten noe kunnskapsmessig relevant innhold.

Det er også en klar kontrast til objektkunnskap, som er kunnskap en har når en kjenner til et objekt. En kan for eksempel vite om og kjenne til et objekt, uten at dette betyr at en har kunnskap som kan uttrykkes som fakta om objektet.

Intellektualisme

Et kontroversielt og mye diskutert spørsmål er hvorvidt ulike typer av kunnskap lar seg redusere til andre. For eksempel hevdet den britiske filosofen Gilbert Ryle i sin tid at proposisjonal kunnskap og ferdighetskunnskap var svært ulike former for kunnskap og at man har gjort grove feil i filosofihistorien når man har oversett at en vesentlig del av vår kunnskap er praktisk og ikke proposisjonal.

I nyere tid har det derimot dukket opp flere modeller der man har forsøkt å redusere ferdighetskunnskapen til proposisjonal kunnskap. Blant annet har filosofene Timothy Williamson og Jason Stanley argumentert for såkalt intellektualisme og det synet at ferdighetskunnskapen ikke er noe annet enn proposisjonal kunnskap som har en spesiell type praktisk innfallsvinkel til.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg