Antilogi er noe som strider mot fornuften. Det kan være uoverensstemmelse eller motsigelse mellom for eksempel steder i en bok; antilogisk, fornuftsstridig.