Tro er en oppfatning, formodning, antagelse eller tanke.

Faktaboks

Uttale

tro:

Etymologi

avledet av det norrøne ordet trǫð, som betyr opptråkket sted, (gårds)vei eller land

Også kjent som

oppfatning, formoding, antagelse, tanke

Både i filosofi og i dagligtale brukes tro først og fremst for å tilskrive noen en oppfatning som de tar for å være sann. Dersom det er riktig å si at en tror at snøen er hvit, eller at vann fryser ved 0 grader celsius, så er altså dette oppfatninger en har om at disse tingene er sanne. En oppfatning kan være feil. I så fall tror en at noe er sant, selv om det ikke er det – eksempelvis om en tror at vann fryser ved minus 10 grader celsius. Det at en tror noe, er følgelig en betegnelse som karakteriserer ens psykologi eller sinn ved at det er en måte å beskrive noens mentale tilstander eller tankeliv. Ofte settes oppfatninger opp som kontrast til andre mentale tilstander en kan ha, så som følelser eller holdninger. Tro blir dessuten ofte i dagligtalen kontrastert med kunnskap eller viten.

Kunnskap

Dersom en tenker på tro som at en tilskriver noen en oppfatning om at noe er sant, så vil tro være noe som inngår som en bestanddel i viten og kunnskap. En vanlig oppfatning i filosofi er at en kun kan vite noe eller ha kunnskap om noe dersom en også har en oppfatning om dette. At en vet noe, forutsetter med andre ord at en også tror det. Oppfatning eller tro inngår derfor gjerne som en vesentlig bestanddel i ulike filosofiske definisjoner av kunnskap og viten.

Usikkerhet

Men siden tro og oppfatninger også kan være feil eller usanne, så forutsetter ikke det å tro noe at en også vet det, eller at det en tror er sant. Å ha en oppfatning er derfor ikke det samme som å ha kunnskap eller å besitte sannhet. Derfor er det gjerne slik at en i dagligtalen også kan bruke begrepet tro som en kontrast til det å vite eller for å markere at man er usikker på det en tror. En betoner derfor ofte at en tror at noe er sant, dersom en ikke er helt sikker eller vet sikkert det man snakker om. Dersom en er sikker, vil en ofte heller bare si at det er slik det er.

Religion

Tro brukes også ofte for å betegne religiøse oppfatninger. I norsk språkbruk skilles ikke religiøs tro fra andre oppfatninger om at noe er sant, slik en for eksempel gjør i engelsk språk ved å skille klart mellom faith og belief. Dersom en bruker begrepet tro for å betegne religiøs tro på denne måten, er det ofte slik at en tenker at troen utelukker muligheten for kunnskap eller viten – med andre ord at troen dekker de områdene av livet der en ikke kan ha kunnskap eller viten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Leif Eric Fredheim

Jeg vil bare si at dette er en fabelaktig artikkel, som tydelig forklarer forskjellen mellom to ofte forvekslede betydninger av begrepet 'tro'. Det hersker ofte en begrepsforvirring i samtaler om tro og viten (epistemologi) hos mannen i gata, særlig når det snakkes om vitenskap og religion om hverandre. På engelsk bruker man begrep som 'belief' og 'faith' for å skille mellom to ulike former for tro, men på norsk og i andre germanske språk har vi kun ett ord som jobber for hardt. Takk for denne konsise beskrivelsen. Jeg bruker den ofte.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg