sirkelslutning

Vi kaller en slutning sirkulær eller en sirkelslutning eller at en slutter i sirkel når den påstanden eller teorien man forsøker å begrunne eller forlare også opptrer som premiss eller element i begrunnelsen eller forklaringen. For eksempel slutter du i sirkel dersom du først innsisterer på at dine egen moralske intuisjon er til å stole på fordi den forteller deg at det er galt å ikke spise dyr, for deretter å begrunne at det er galt å spise dyr ved å henvise til at din moralske intuisjon faktisk er til å stole på. Da begrunner man A ved å henvise til B, for så å begrunne B ved å henvise tilbake til A igjen. Som regel har man ikke så klare og enkle sirkelslutninger som dette eksempelet her, men opererer med et helt kompleks av mange ulike premiss, påstander og teorier og hvor det kan være vanskelig å avdekke at slutningen faktisk er sirkulær på denne måten.

Faktaboks

Også kjent som

sirkulær slutning, slutte i sirkel

Om en slutning faktisk viser seg å være sirkulær - enten den er kompleks eller mer enkel - blir det gjerne regnet som en feil ved begrunnelsen eller forklaringen. Riktignok vil alltid en sirkelslutning være logisk eller deduktivt gyldig - siden enhver slutningsform hvis konklusjon som har seg selv som premiss umulig kan ha usann konklusjon men bare sanne premisser - men selv om den er deduktivt gyldig så gir ikke en sirkulær slutning noen videre støtte til å tro at konklusjonen er sann. Grunnen er at man allerede har antatt at konklusjonen er sann i begrunnelsen eller forklaringen. På denne måten kan man si at slutningen ikke bidrar til å begrunne det den skulle begrunne.

Enkelte filosofer har riktignok utfordret ideen om at enhver sirkelslutning er defekt på denne måten. For en del erkjennelsesteoretiske rammeverk - som for eksempel koherentisme og holisme - er det tvert imot vesentlig at etthvert element i hele systemet gjensidig bevirker og begrunner hverandre. I så fall vil A ha sin begrunnelse i B bare dersom også B på en eller annen måte har deler av sin berettigelse i A igjen. Ifølge slike rammeverk er ikke dette noe problem så lenge sirkelslutningen det er snakk om er stor og kompleks nok.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg