A posteriori er en betegnelse som i dag benyttes for de påstander hvor det kreves empirisk erfaring for å kunne slå fast om de er sanne eller ikke. Man må for eksempel lene seg på erfaring - enten egen eller andres - for å kunne slå fast hvorvidt det er snø på toppen av Tromsdalstinden i dag, eller at røyking fører til lungekreft. Erfaring trenger vi derimot ikke støtte oss til for å slå fast at en ungkar må være ugift, at 5 + 7 = 12, eller at enten så er månen en ost eller så er den det ikke. Følgelig er dette en epistemologisk måte å kategorisere ulike grupper av påstander på, siden de blir gruppert sammen som a posterioriske påstander utifra hvordan en må gå frem for å få kunnskap om dem. De påstander som det ikke kreves empirisk erfaring for å avdekke sannheten av kaller vi derimot a priori sannheter.