Lokal skeptisisme betegner en type epistemisk skeptisisme der man benekter eller stiller seg sterkt tvilende til muligheten for å ha kunnskap innenfor et nærmere avgrenset område. En kan for eksempel benekte eller betvile muligheten for kunnskap om fremtiden, om fortiden, om etikk og moral, om religiøse sannheter, om matematikk, eller om en verden utenfor ens egen bevissthet. Lokal skeptisisme står i kontrast til global skeptisisme, der man benekter eller betviler muligheten for all kunnskap overhodet.