symbolsk pregnans

Artikkelstart

Symbolsk pregnans er et begrep som filosofen Ernst Cassirer (1874-1945) brukte for betegne det han hevdet er et a priori element i persepsjon. Cassirer tok utgangspunkt i en persepsjonsteori som skiller mellom sansning og persepsjon. Ifølge denne teorien er persepsjon resultat av en aktiv fornuftshandling og noe som bare er tilgjengelig for mennesket, snarere enn noe man passivt mottar slik som i sansningen.

Faktaboks

Uttale
symb'olsk pregn'ans
Etymologi
av mellomfransk pregnant, påtrengende, og senere betydninger på fransk og engelsk; betydningsfull, meningsbærende
Også kjent som
relativ a priori, symbolsk form

Det er derfor vesentlig for denne teorien at persepsjonen også har et fornuftsinnhold unikt for mennesket, og at mennesket persiperer verden symbolsk snarere enn utelukkende gjennom sine sansekvaliteter. Innholdet av persepsjonen som er gitt av menneskets fornuft, og som utgjør det meningsbærende, er det Cassirer benevner som symbolsk pregnans.

Filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) innarbeidet senere dette begrepet om symbolsk pregnans i sin egen persepsjonsfilosofi.

Teoretisk bakgrunn

En utfordring for teorier som forstår persepsjon som en aktiv fornuftshandling er at man risikerer å ende opp som en form for idealisme der innholdet i subjektets tanker alene blir det som bestemmer persepsjonsinnholdet. For å unngå dette problemet måtte derfor Cassirer også forklare hvordan innholdet i persepsjonen bestemmes av objektets form uavhengig av subjektets perspektiv eller tanker, samtidig som han måtte få frem hva det er som er tankens a priori bidrag i persepsjonen.

For å løse utfordringen bruker Cassirer en blyantstrek for å illustrere forholdet mellom det han kalte «materie i seg selv» og «form i seg selv». Form og materie er uavhengige variabler, men i erfaringen av blyanstreken påvirker disse faktorene hverandre gjensidig. Ifølge Cassirer er det forskjellen mellom streken som rent optisk fenomen og streken som meningsbærende fenomen, som belyser hva uttrykket symbolsk pregnans betyr.

Det optiske fenomenet i linjen er at den er pigmenter på et stykke papir. En slik strek kan være identisk i en rekke ulike situasjoner og gir et utgangspunkt for persepsjon som er gitt av det materielle objektet. Men likevel kan vi forstå det meningsbærende ved en slik linje på forskjellige måter. Vi kan for eksempel oppfatte blyant-linjens form som et kunstverk og tolke den som uttrykk for rytme og liv. Alternativt kan vi tolke linjen matematisk og forstå formen som en grafisk fremstilling av en trigonometrisk funksjon. Linjen kan også oppfattes som mytisk symbol og mettet med magisk kraft.

På den måten er persepsjonen av blyantstreken ikke bare å oppfatte som materie og et optisk fenomen gitt av sanseinntrykk: den gjør også tilgjengelig mening og betydning ved hjelp av sin form som, avhengig av situasjon, kontekst og person, kan forstås på forskjellige måter som enten et element i kunst, vitenskap eller religion.

Cassirer fremhever at det er form snarere enn materie som gir seg selv som manifestasjon av betydning og mening. I betydningsinnholdet erstattes imidlertid skillet mellom form og materie av en fenomenologisk dualisme mellom bevissthet og betydning, mellom tegn og det som betegnes.

For Cassirer har enhver menneskelig persepsjon det symbolsk pregnante ved seg. Det er på denne måten at mennesket lever i en symbol-mettet verden snarere enn en verden med rene sanseinntrykk slik som dyrene gjør.

Betydning

Med begrepet symbolsk pregnans la Cassirer grunnlaget for det som kalles en «relativ a priori» erkjennelse. Ifølge Immanuel Kant (1724–1804) er a priori erkjennelse absolutt uavhengig av all erfaring. Cassirer la derimot subjektets erfaring til grunn og gir spillerom for en symbolsk forståelse som en del av persepsjonen. Resultatet blir at persepsjonen av et fenomen vil kunne være ulik avhengig av person og tid.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg