symbolsk pregnans

Artikkelstart

Symbolsk pregnans er Ernst Cassirers synonym til a priori. Han tar utgangspunkt i en persepsjonsteori som skiller mellom sansning og persepsjon og som presenterer persepsjon som en aktiv fornuftshandling. Teorien legger til grunn at perseptiv betydning fastsettes av materiens form, uavhengig av bevissthetens perspektiv. Persepsjon er meningsbærende, ifølge Cassirer, den er symbolsk pregnant. Maurice Merleau-Ponty innarbeider begrepet om symbolsk pregnans i sin persepsjonsfilosofi.

Faktaboks

Uttale
symb'olsk pregn'ans
Etymologi
av mellomfransk pregnant, påtrengende, og senere betydninger på fransk og engelsk; betydningsfull, meningsbærende
Også kjent som
relativ a priori

Cassirer lar en blyantstrek anskueliggjøre forholdet mellom ‘materie i seg selv' og ‘form i seg selv'. (Form og materie er riktignok uavhengige variabler, sier han, men påpeker at i erfaringen påvirker de hverandre gjensidig.) Forskjellen mellom streken som optisk fenomen og streken som meningsbærende element belyser hva uttrykket symbolsk pregnans betyr. Vi kan for eksempel oppfatte en linjes form som uttrykk for rytme og liv, og forstå den som et kunstverk. Eller vi kan oppfatte formen som en grafisk fremstilling av en trigonometrisk funksjon, og forstå linjen som en matematisk struktur. Men samme form kan også oppfattes som et mytisk symbol og fremstå som et ornament mettet med magisk kraft. På den måten er blyantstreken, som jo er pigment på et stykke papir, ikke bare å oppfatte som materie, det vil si som atomære aggregater som reflekterer frittflytende lysstrukturer. Lysstrukturenes form synliggjør også mening som utlegges i kunst, vitenskap og religion.

Cassirer vil fremheve at form, i motsetning til materie, gir seg selv som manifestasjon av betydning. I manifestasjonen erstattes skillet mellom form og materie av en fenomenologisk dualisme mellom bevissthet og betydning, mellom tegn og det som betegnes. Derfor kan han si at enhver perseptiv handling er symbolsk pregnant. «Med symbolsk pregnans», sier han, «mener vi den måte på hvilken en persepsjon som en sanseerfaring samtidig inneholder en viss ikke-anskuelig betydning som den umiddelbart og konkret representerer. ... det er persepsjonen selv som, i kraft av sin egen immanente organisasjon, antar en slags åndelig artikulasjon – som, ordnet i seg selv, også tilhører en bestemt meningsorden. ... Det er denne ideelt sett enhetlige struktur, dette forhold mellom det ene perseptive fenomen, gitt i øyeblikket, og en karakteristisk total mening som uttrykket ‘pregnans' skal betegne.»

Det viktige med begrepet symbolsk pregnans er at Cassirer legger grunnlaget for det som kalles en «relativ a priori» erkjennelse. Ifølge Immanuel Kant er a priori erkjennelse absolutt uavhengig av all erfaring. Cassirer fører derimot et resonnement som nettopp legger erfaring til grunn. Ifølge Cassirer vurderer teorikritikken aldri den enkelte teori mot nakne fakta i seg selv, men alltid mot en annen mer radikal og omfattende teori. I den forstand fastsetter teorikritikken en allmenngyldig og uforanderlig erfaringsteori.

Teorikritikk er med andre ord et underforstått holdepunkt for at enkeltvitenskapene utvikler seg og at vitenskapens form er uforanderlig. Av en slik funksjonsteori følger det nemlig at begrepet er funksjon av relasjonelle forhold og at det a priori er relativt til relasjonene. Ifølge denne teorien kan delen derfor bare fastslås på grunnlag av helheten som, altså, fylles med nytt konkret innhold etterhvert som vår erfaring med «tingen» og dens «attributter» utvikles.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg