Romersk kopi i marmor, bevart i Kunsthistorisches Museum i Wien, av et tapt gresk originalportrett fra slutten av 300-tallet, altså fra filosofens egen levetid eller kort tid etter. Flere Aristoteles-portretter er bevart fra antikken og er oftest kjennelige på den høye pannen og hårlokkene.

.
Lisens: fri
Locke, John

John Locke. Stikk etter et maleri av Godfrey Kneller fra 1697

Locke, John
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Erfaring er en fellesbetegnelse på den informasjonen individet erverver gjennom sansning og handling. Dess mer komplisert nervesystem organismen har, dess mer kan vi gå ut fra at atferden er bestemt av erfaring i motsetning til faktorer som ikke er erfaringsbestemte. Se også læring.

Historikk

Aristoteles (384–322 fvt.) definerte erfaring (gresk empeiria) som ervervede ferdigheter. Han hevdet at mange erindringer skaper basis for en erfaring, forstått som en viten om det særegne, det å beherske en bestemt type handling. Denne aristoteliske forbindelsen mellom erindring (latin memoria) og erfaring (latin experientia) gjenfinnes hos Thomas Aquinas (1225–1274) og Thomas Hobbes (1588–1679).

Francis Bacon (1561–1626) bestemte erfaring som det å besitte generelle setninger og regler og avvek dermed fra Aristoteles, som knyttet erfaring til det konkrete enkelttilfellet. Bacon kritiserte tidligere naturerkjennelse for å ha bedrevet erfaringsvitenskap på en usystematisk og uklar måte og ville bøte på dette ved å lansere en metodisk fremgangsmåte.

Hos John Locke (1632–1704), som representant for den såkalte empirismen, heter det at kunnskapens materiale i sin helhet stammer fra erfaringen (experience), som enten består av persepsjon av sansbare gjenstander, eller av våre egne sjelelige aktiviteter.

Immanuel Kant (1724–1804) hevdet i motsetning til dette at selv om all kunnskap oppstår i og med erfaringen, stammer ikke all kunnskap fra erfaring av den grunn, fordi transcendentale kategorier skaper muligheten for empirisk erkjennelse.

De fleste skoleretninger i nyere filosofi behandler begrepet erfaring. Se erkjennelsesteori.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg