Verdens historie

Fagansvarlig

Knut Dørum

Universitetet i Agder

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 6 kategorier:

  1. Andre verdenskrig
  2. Arbeiderbevegelsens historie
  3. Den kalde krigen
  4. Første verdenskrig
  5. Jødisk historie
  6. Middelalderen

Inneholder 57 artikler: