latin - latinundervisning i Norge

Ved katedralskolene og latinskolene (de lærde skolene) var latin et av de viktigste fagene til midten av 1800-tallet. Etter loven om de lærde skoler av 1809 var latin elevenes første fremmedspråk fra andre skoleåret. Frem til 1857 var det latinsk stil til examen artium. Loven om høyere allmennskoler av 1869 brøt latinens dominerende stilling i norsk skole, idet pensum ble avkortet og latin ikke lenger var elevenes første fremmedspråk. I annen halvdel av 1800-tallet økte motstanden mot latinens stilling i gymnaset. Loven av 1896 sløyfet latin helt som fag i gymnaset. Men loven gav Kongen rett til å bestemme at det inntil videre kunne undervises i latin ved noen gymnas, der det foruten de to ordinære linjene, reallinjen og språklig-historisk linje, også ble opprettet en språklig-historisk linje med latin. På den måten overlevde latin som fag i det norske gymnaset. Da det viste seg at søkningen til den midlertidige latinlinjen ble større enn ventet, opprettet Stortinget i 1919 igjen en selvstendig latinlinje med gresk som valgfritt fag.

Ved lov om videregående opplæring av 1974 falt linjedelingen i den videregående skolen bort. Noen videregående skoler med studieforberedende utdanningsprogrammer tilbyr latin som fremmedspråk.

Latin kan studeres ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg