Aorist, fortidsform av verbet i de eldste indoeuropeiske språk, bl.a. gresk og sanskrit, som uttrykker en verbalhandling som er over på et øyeblikk.