Vadfoss/Helle er et tettsted i Kragerø kommune i Telemark. Vadfoss/Helle er et industristed med Vafos Pulp AS, tremassefabrikk og noe småindustri.