Ligurisk, utdødd språk som bare er kjent gjennom innskrifter på fjellvegger i det nordvestlige Italia og steds- og personnavn og et fåtall ord som sitater i gresk og latinsk litteratur. Det ble talt av ligurerne før 500-tallet f.Kr. På grunn av materialets art har det ikke vært mulig å avgjøre om ligurisk var et indoeuropeisk språk, men det er nå den vanligste oppfatning. Det ansees å være nærmest beslektet med italiske og eventuelt keltiske språk.