Illyriske språk, en lite kjent gren av de indoeuropeiske språkene som i oldtiden ble talt i landene omkring Adriaterhavet. Av språket i det egentlige Illyria kjennes nesten bare steds- og personnavn; messapisk (japygisk) i Sør-Italia (Calabria, Apulia) er overlevert i noen innskrifter fra tiden f.Kr. En del forskere mener å kunne påvise illyriske stedsnavn også andre steder. Tidligere regnet man til de illyriske språkene også språket i de venetiske innskrifter (fra tiden før Kristus i Venezia), men nå regnes dette språket til de italiske språkene. Om albansk stammer fra illyrisk, er usikkert.