Optativ er en modus av verbet som uttrykker et ønske. Optativ finnes blant annet i gresk og sanskrit; i mange språk faller modusen sammen med konjunktiv.