Okklusiv er i fonetikken det samme som en lukkelyd, altså en plosiv.