Sirdal

Faktaboks

landareal:
1 373 km²
innbyggertall:
1 839
administrasjonssenter:
Tonstad
fylke:
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
innbyggernavn:
sirdøl
målform:
nøytral
kommunenummer:
4228 (fra 01.01.2020, tidligere 1046)
høyeste fjell:
Urdalsknuten (1434 moh.) på grensa til Valle

Kommunevåpen

Sirdal. Stølen Godfar i Godfardalen, nord for selve Sirdalen. Stølen brukes i dag av gjetere og jegere. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Sirdal, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter Sirdalen fra midt på Sirdalsvatnet (53 moh.) i sør og fylkesgrensen mot Aust-Agder i nord og med heiene og fjellstrøkene omkring. Kommunen ble opprettet 1849 ved utskilling fra Bakke; da som Siredalen kommune. I 1903 ble denne delt i Øvre Sirdal og Tonstad kommuner samtidig som et mindre område med 63 innbyggere ble overført til Fjotland. Sine nåværende grenser fikk kommunen i 1960 da Tonstad, Øvre Sirdal og nordøstre del av Bakke ble slått sammen til Sirdal kommune; den nye kommunen hadde 1426 innbyggere ved opprettelsen.

Sirdal grenser til Lund, Bjerkreim, Eigersund og Forsand kommuner i Rogaland i vest, til Bykle i nord, Valle i nordøst og Bygland i øst, alle tre kommuner i Aust-Agder. I sørøst grenser Sirdal til Kvinesdal og i sør til Flekkefjord.

Natur

Berggrunnen består av grunnfjell, vesentlig ulike gneiser i de søndre og sentrale deler av kommunen, større områder med granitt i nord, blant annet i Urdalsknuten, kommunens høyeste fjell. Heiene ligger noe over 500 moh. i sør og når 1000 moh. nord for Sinnes i Øvre Sirdal og opptil 1434 moh. (Urdalsknuten) på grensen mot Aust-Agder lengst i nord; denne er også fylkets høyeste fjell.

Nord for grenda Lunde på rundt 250 moh. stiger dalbunnen i hoveddalføret sterkt og går over i de egentlige fjellbygder. Barskogen vokser opp til ca. 450 moh., og bjørkeskogen til 600–700 moh., slik at store deler av kommunen består av nakne fjellvidder med noe gressvekst.

Det meste av kommunen har avløp til Sira som har et nedbørfelt på 1920 km2.

Bosetning

Bosetningen i Sirdal følger hoveddalføret og de nedre delene av enkelte sidedaler med en særlig konsentrasjon rundt kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Tonstad, ved nordenden av Sirdalsvatnet. Ellers merkes relativt tett bosetning rundt Haughom ved Sirdalsvatnet i sør og på strekningen Tjørhom-Fidjeland i Øvre Sirdal. Øverste faste bosetning på Ådneram. I alt 47 prosent av kommunens befolkning bor i tettsteder (2014).

Frem til kraftutbyggingen i 1960-årene dominerte jordbruket kommunens næringsliv, og folketallet var på retur. Fra 1865 sank det med rundt 30 prosent til 1960 da folketallet (med dagens grenser) nådde sitt laveste nivå (1426 innbyggere); nedgangen var størst i Øvre Sirdal. Kraftutbyggingen og behovet for arbeidskraft i kjølvannet av denne førte til økning i folkemengden i 1960-årene, men etter 1970 gikk folketallet noe ned igjen. Fra første halvdel av 1980-tallet har imidlertid folketallet stort sett vist økning, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 0,4 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Sirdal har tradisjonelt vært en jordbrukskommune, men denne næringen omfattet 2014 bare 5 prosent av kommunens arbeidsplasser. Hovedvekten i jordbruket ligger på husdyrhold, fremfor alt storfe og sau; Sirdal har sammen med Kvinesdal høyeste sauetall i fylket. De holdes også atskillig høns i kommunen. Heiene i Sirdal brukes også i atskillig grad som beiteområde for sauer fra Jæren og Dalane.

Bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning er etter kommunal administrasjon og tjenesteyting Sirdals viktigste næring etter andelen av arbeidsplassene. Denne næringen hadde 2014 28 prosent av kommunens arbeidsplasser, 34 prosent hvis en også inkluderer industrien. Viktigste industribransjer er maskin-, næringsmiddel- og trelast- og trevareindustri med henholdsvis 55, 34 og 6 prosent av industriens sysselsatte (2013).

Sira-Kvina-utbyggingen har vært et meget stort prosjekt, også i landssammenheng, og Sirdal er Norges nest største kraftkommune (etter Suldal), med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 5562 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er 14 kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 88 meter. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Tonstad kraftverk (i drift fra 1968), Tjørhom kraftverk (1973), Kvinen kraftverk (1981), Finså kraftverk (1963) og Roskrepp kraftverk (1979).

Ellers merkes kommunens økende og etter hvert betydelig turisttrafikk, både på hoteller, og andre overnattingssteder, turisthytter og campingplasser. Sirdal har stor trafikk både sommer og vinter. Området nordover fra Svartevatn til Ådneram er populært utfartsområde med hytter, overnattingssteder og flere skitrekk.

Av kommunens bosatte yrkestakere har 18 prosent arbeid utenfor kommunen, 3 prosent i de øvrige kommunene i fylket, 11 prosent i Rogaland, særlig Stavanger og Sandnes, og 3 prosent på sokkelen.

Samferdsel

Fv. 42 (EgersundEvjeArendal) går gjennom Tonstad og gir kommunen god veiforbindelse både østover og vestover. Fv. 468 forbinder Tonstad med Svartevatn i nord der den møter Fv. 45 som fører sørvestover gjennom Hunnedalen til E 39 på Ålgård. Fra Svartevatn går Fv. 975 videre nordover til Ådneram, herfra fører sommervei i mange slyng til Lysebotn i Rogaland. Fra Ådneram fører anleggsveier nordover til Svartevassdammen, en av Norges største fyllingsdammer. Fra Suleskard like sør for Ådneram går Fv. 987 østover til Brokke i Setesdal; denne utgjør ledd i den korteste veiforbindelsen mellom Oslo og Stavanger (Suleskardveien). Fra Tonstad gir Fv. 901 på vestsiden av Sirdalsvatn korteste vei til Sira stasjon og Flekkefjord.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Tonstad har videregående skole (allmennfag og idrettsfag).

Sirdal hører til Sør-Vest politidistrikt, Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Listerrådet sammen med Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal og Lyngdal.

Sirdal kommune tilsvarer soknet Sirdal i Lister prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Sirdal til Lister fogderi i Lister og Mandals amt.

Delområder og grunnkretser i Sirdal

For statistiske formål er Sirdal kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 17 grunnkretser: Øksendal, Bjørnestad, Fintland, Tonstad, Josdal, Hompland, Guddalvatnet området, Lunde/Lindeland, Åmli, Tjørhom, Hunnedalen, Sinnes, Fidjeland, Skjerevassheii, Ådneram, Espetveit og Virak.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har tre oppflyvende sølv ryper, to over en, mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler betydningen av jakt og friluftsliv i kommunen.

Navnet er ikke sikkert tolket; kan ha samme rot som i sjå, eller av norrønt síga, 'å sige'.

Eksterne lenker

Les mer i Store norske leksikon

  • Seland, Per: Sirdal: gard og ætt, 1980-, 6 b., Finn boken
  • Særheim, Inge: Sirdal : namn og stader, 1992, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg