Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Hægebostad, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter øvre del av Lyngdalen og heiene omkring, fra Gysland sør for Snartemo i sør til Oddevassheia med vannskillet mot Kvina og Mandalselva i nord.

Hægebostad ble opprettet 1837 som ledd i innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen ble 1916 delt i to nye kommuner ved utskilling av Eiken. De to kommunene ble 1963 slått sammen igjen.

Hægebostad ligger i sin helhet innen det sørvestlige grunnfjellsområdet, og berggrunnen består overveiende av gneis, i stor grad med en nord-sørlig strøkretning. Fra dalbunnen hever terrenget seg bratt opp på begge sider og danner et kupert heilandskap på begge sider. Fra høyder på 400–600 moh. i sør stiger heiene mot nord til over 900 moh. Mellom kollene er det en rekke elver og vann som tas opp av Lygna som renner nord-sør gjennom kommunen. Høyeste topp i Hægebostad er Oddevassheia (966 moh.) nær grensen mot Kvinesdal og Åseral i nord, på vannskillet mellom Knabeåni (Kvina), Skjerka (Mandalselva) og Lygna. 

Bosetningen følger i hovedsak hoveddalføret med konsentrasjoner omkring administrasjonssenteret Tingvatn midt i kommunen og Snartemo stasjon i sør. For øvrig merkes jevn bosetning langs Fv. 42 i nord, særlig i området Skeie-Eiken kirkested-Handeland, likeledes i to sidedaler sentralt i kommunen: i vest langs Lisleåna og Fv. 751 til Laukroken, og i øst i Skrubbedalen øst for Tingvatn, langs Fv. 752/Fv. 755. Kommunen har ingen tettsteder.

Folketallet i Hægebostad nådde sitt høyeste nivå 1890 med 2125 innbyggere (etter dagens grenser). Siden gikk det tilbake helt til 1970-årene, bare avbrutt av en oppgang 1930–46 under arbeidet med Sørlandsbanen; laveste folketall hadde kommunen i 1974 med 1486 innbyggere. Siden har folketallet stort sett vært stabilt eller i svak vekst, i tiårsperioden 2005-15 med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig mot 1,2 prosent i fylket som helhet. Folketallet i 2015 på 1693 innbyggere er etter dette på nivå med siste del av 1950-tallet.

Jord- og skogbruk er en viktig næring i Hægebostad og omfatter vel åtte prosent av kommunens arbeidsplasser (2014). Jordbruket er basert på husdyrhold (melkeproduksjon) og sauehold hvor heiene benyttes til beite. I Eiken spiller turisttrafikken en viss rolle; her er hotell, hytter, campingplass og andre turistanlegg. 

Viktigste næring i kommunen etter sysselsetting er industrien, og næringen omfattet 30 prosent av kommunens arbeidsplasser (2014), 41 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning; begge andelene er de høyeste blant fylkets kommuner. Dominerende industribransjer er trelast- og trevareindustri og verkstedindustri (først og fremst metallvareindustri) med henholdsvis 43 og 40 prosent av industriens arbeidsplasser (2013). 

Det meste av utbyggingen i kommunen foregår i området Snartemo–Birkeland i sør og Skeie–Eiken ved innsjøen Lygne i nord. Begge steder er det etablert kommunale industriutleiebygg og boligfelter.

Sørlandsbanen krysser Lyngdalen ved Snartemo stasjon. Dalen er smal, og her er to av landets lengste jernbanetunneler, i øst Hægebostadtunnelen (8474 m) og i vest Kvinesheitunnelen (9065 m). På Snartemo stasjon er minnestein over de 24 arbeiderne som mistet livet under anleggstiden. Fv. 42 (Arendal–Evje-Egersund) går gjennom kommunen nord for Lygne. Fv. 43 går fra Eiken ved Fv. 42 ned dalen til Lyngdal og Farsund.

I Eiken ligger Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS tilhørende Helse Sør-Øst RHF.

Hægebostad hører til Agder politidistrikt, Lister tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Listerrådet sammen med FarsundFlekkefjordKvinesdalLyngdal og Sirdal.

Hægebostad kommune tilsvarer de to soknene Eiken og Hægebostad i Lister prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hægebostad til Lister fogderi i Lister og Mandals amt.

For statistiske formål er Hægebostad kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 12 grunnkretser:

  • Hægebostad: Snartemo, Gyberg, Birkeland, Lauen, Tingvatn, Naglestad
  • Eiken: Neset, Kvåle, Eiken, Hobbesland, Bryggeså, Nøkland

Kommunen har rike gravfunn fra folkevandringstiden (blant annet Snartemofunnene), likeledes gravhauger, steinsetninger og bautasteiner fra jernalderen ved Tingvatn. Ved Tingvatn besøkssenter med utstillingslokaler i tilknytning til funnstedet. Hægebostad kirke som ligger like nord for Snartemo er en åttekantet trekirke fra 1844. Eiken kirke fra 1817 har en del eldre inventar og utstyr.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.