Campingplass, leirplass beregnet på turister, oftest bilturister, som overnatter i telt eller campingvogn; mange campingplasser har også hytter til utleie. Norske campingplasser er regulert av forskrifter for leir- og campingplasser av 19. juni. 1959 (under lov om helsetjenesten i kommunene), og må godkjennes av de lokale helsemyndigheter før utleie tillates. Reislivsbedriftenes Landsforening administrerer en frivillig klassifikasjonsordning med inndeling i fem klasser. Sommeren 2002 var det noe over 800 åpne campingplasser i Norge. Omkring halvparten av campingplassene eies av eller er tilsluttet bilorganisasjonene Norges Automobil-Forbund, Kongelig Norsk Automobilklub og Motorførernes Avholdsforbund.