Sirdalsvatnet, innsjø i Sirdal og Flekkefjord kommuner, Vest-Agder, i Siravassdraget; 18,8 km2, 53 moh., 27 km lang. Strekker seg mellom tettstedene Sira i sør og Tonstad i nord. Langs nordlige del av østbredden går Fv. 42 (Egersund-Evje-Arendal).