Tidligere kommune i Vest-Agder, opprettet 1903 ved deling av daværende Sirdalen kommune i henholdsvis Tonstad og og Øvre Sirdal kommuner. Tonstad ble 1960 slått sammen med Øvre Sirdal og nordøstre del av Bakke til Sirdal kommune; 361 km2 ved sammenslåingen.