Sirdal er ein kommune i Agder fylke som omfattar Sirdalen frå midt på Sirdalsvatnet (53 meter over havet) i sør til grensa mot Bykle og Valle i den oppdemde sjøen Svartevatn i Setesdalsheiene/Ryfylkeheiane i nord med heiene og fjellstrøka på begge sider av dalen. Hele artikkelen