Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Valle, kommune i Aust-Agder fylke, omfatter Otras dalføre (Setesdal) fra Røysland ved grensen til Bygland i sør til Bjørnarå ved grensen til Bykle i nord, og med hei- og fjelltraktene på begge sider.

Valle kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyre. Kommunen omfattet da også dagens Bykle kommune, det vil si hele nordre del av Setesdal. Bykle ble skilt ut 1902 og Hylestad i 1915. Valle fikk sine nåværende grenser 1962 da Hylestad igjen ble en del av Valle kommune. Kommunen grenser til Bykle i nord, Tokke og Fyresdal i Telemark i øst, Bygland i sør og Sirdal i Vest-Agder i vest.

Valle.

av Lars Mæhlum. CC BY SA 3.0

Berggrunnen i Valle er i sin helhet grunnfjell og består av granitt og gneis; dette gjelder begge sider av hoveddalføret. Otras dalføre gjennom kommunen har bratte sider. Heiene på vestsiden når opptil 1434 moh. på grensen til Sirdal (Urdalsknuten, Vest-Agders høyeste topp) og til 1337 moh. (Nordre Kaldeskardnuten på grensen til Bykle) på østsiden. I fjellet er det fiskerike vann og gode fjellbeiter.

I 2013 ble Norges 16. meteoritt funnet i Valle. Meteoritten hadde en vekt på 4,5 kilo og var det største funnet i Norge på over 100 år.

Bosetningen i Valle er spredt og følger hoveddalføret; hei- og fjelltraktene er praktisk talt ubebodde. Tettest bosetning er det sentralt i kommunen, i og rundt kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Valle (289 innbyggere 2016). For øvrig er det en viss konsentrasjon av bosetningen i området Rysstad/Hylestad kirkested og Brokke i sør og i området Flaten/Rotemo i nord.

Bare 23 prosent av kommunens befolkning bodde 2016 i tettsteder mot 45 prosent for Setesdal som helhet og 73 prosent i Aust-Agder.

Valle hadde (med nåværende grenser) nedgang i folketallet frem til begynnelsen av 1970-årene. Deretter lå folketallet relativt stabilt mellom 1400 og 1500 frem til 2004, men siden har det vært i tilbakegang. I tiårsperioden 2007–17 gikk de tilbake med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig i Valle mot en vekst på 0,4 prosent årlig i de fem Setesdals-kommunene og 1,1 prosent i fylket som helhet.

Husdyrhold, særlig av sau, er av stor betydning, saueholdet er det største blant kommunene i fylket. Det holdes også noe storfe. Grunnlaget for det store saueholdet er ikke minst de stor fjellbeitene i kommunen. Skogen har en viss økonomisk betydning med en avvirkning på 7900 m3 i 2015.

Mens primærnæringen sysselsatte fem prosent av alle med arbeidssted i Valle i 2016, sysselsatte industrien dette året seks prosent, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Industrien domineres helt av mindre bedrifter i trelast-, trevare- og møbelindustri med rot i lange håndverkstradisjoner. Også sølvsmedkunsten har rike tradisjoner i Valle og Hylestad.

Valle har stor turisttrafikk med turisthytter og hyttegrender i fjellet.

Valle er den største kraftkommunen i Aust-Agder, med en midlere årsproduksjon på 1586 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 369 meter (Kveaså). Kraftverket med høyest årsproduksjon, Brokke kraftverk (i drift fra 1964), er med 1556 GWh det største i Aust-Agder.

Rv. 9 Kristiansand–Haukeli går gjennom Valle langs Otra. Fv. 45 går fra Rotemo over fjellet til Dalen i Telemark. Vei fra Brokke vestover til Sirdal (Suleskardveien, ledd i korteste veiforbindelse Oslo–Stavanger; vinterstengt).

Kommunal flyplass sør for administrasjonssenteret, åpnet 1998.

Valle hører til Agder politidistrikt, Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Setesdal Regionråd sammen med Bygland, Bykle og Evje og Hornnes.

Valle kommune tilsvarer soknet Valle/Hylestad i Otredal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Valle til Sætersdalen fogderi i Nedenes amt.

For statistiske formål er Valle kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 19 grunnkretser: Treungen, Rysstad, Haugen, Gardane-Brokke, Haugeland, Berg, Nomeland/Uppstad, Åmli, Vallebø, Homme og Tveitebø, Oveinang, Ljosådalen, Nute- og Bottsvatnet, Kols- og Kværevatnet, Evardalen/Bjørnevassheii, Søtebekkheii/Heddesdalen, Øyuvs- og Sandvatnet, Buheii/Okstjørnheii, Vale- og Timmerviksvatnet, Gjuvvassheii og Torvikheii/Løyningsheii.

Valle har en rik folkelig kulturtradisjon med blant annet felespill og stev og gamle håndverkstradisjoner som holdes i hevd. Likeledes har kommunen mange gamle, fredede bygninger, blant annet fra middelalderen. Setesdalsmuseet, som er et interkommunalt museum for alle Setesdals-kommunene, har hovedadministrasjon på Rysstad i Valle, og to avdelinger i kommunen, henholdsvis Rygnestadtunet (med blant annet det kjente Rygnestadloftet fra 1590) og Tveitetunet, hver med sine komplette tun med bygninger som til dels er fra middelalderen.

På Bjørgum (Bjørgom) stod Hylestad stavkirke (fra ca. 1200), nå fredet kirkegård. Kirkens portaler, med fremstilling av scener fra Vǫlsunga saga, er nå i Universitetets oldsaksamling i Oslo.

Kommunevåpenet (godkjent 1984) har fem gull Andreas-kors, 2–1–2, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler et konstruksjonselement fra stavkirkene.

Navnet er opprinnelig navn på prestegården, genitiv entall av norrønt vǫllr, ‘voll’.

  • Ryningen, Alfred & Leonhard B. Jansen: Valle kommune, 1985–2000, 10 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.