Valle

Faktaboks

Landareal
1 130 km²
Innbyggertall
1 169 (2022)
Administrasjonssenter
Valle
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Aust-Agder)
Innbyggernavn
valldøl
Målform
nynorsk
Kommunenummer
4221 (fra 01.01.2020, tidligere 0940)
Høyeste fjell
Urdalsknuten (1434 moh.) på grensa til Sirdal

Kommunevåpen

Av /Store norske leksikon ※.

Valle i Setesdal. De nakne svaene som stuper bratt ned mot den fruktbare dalbunnen, er populære klatremål. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Valle er en kommune i Agder fylke. Den omfatter Otras dalføre (Setesdal) fra Røysland ved grensen til Bygland i sør til Bjørnarå ved grensen til Bykle i nord, og med hei- og fjelltraktene på begge sider.

Valle kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det kommunale selvstyret. Kommunen omfattet da også dagens Bykle kommune, det vil si hele nordre del av Setesdal. Bykle ble skilt ut i 1902 og Hylestad i 1915. Valle fikk sine nåværende grenser i 1962 da Hylestad igjen ble en del av Valle kommune. Kommunen grenser til Bykle i nord, Tokke og Fyresdal i Vestfold og Telemark i øst, Bygland i sør og Sirdal i Agder i vest.

Natur

Frå Såvatn, lengst vest i Heiane.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY NC 2.0
Valle.

Berggrunnen i Valle er i sin helhet grunnfjell og består av granitt og gneis; dette gjelder begge sider av hoveddalføret. Otras dalføre gjennom kommunen har bratte sider. Heiene på vestsiden når opptil 1434 meter over havet på grensen til Sirdal (Urdalsknuten, Vest-Agders høyeste topp) og til 1337 meter over havet (Nordre Kaldeskardnuten på grensen til Bykle) på østsiden. I fjellet er det fiskerike vann og gode fjellbeiter.

I 2013 ble Norges 16. meteoritt funnet i Valle. Meteoritten hadde en vekt på 4,5 kilo og var det største funnet i Norge på over 100 år.

Klima

Kaldeste måned er februar med normal på –3,1 °C, og varmeste måned er juli med normal på 14,9 °C. Mest nedbør er det i oktober med normal på 132,0 millimeter og minst er det i april med normal på 49,4 millimeter. Målingene er gjort ved Valle målestasjon.

Bosetning

Bosetningen i Valle er spredt og følger hoveddalføret; hei- og fjelltraktene er praktisk talt ubebodde. Tettest bosetning er det sentralt i kommunen, i og rundt kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Valle (289 innbyggere i 2016). For øvrig er det en viss konsentrasjon av bosetningen i området Rysstad/Hylestad kirkested og Brokke i sør og i området Flaten/Rotemo i nord.

Bare 23 prosent av kommunens befolkning bodde i 2016 i tettsteder mot 45 prosent for Setesdal som helhet og 73 prosent i Aust-Agder.

Valle hadde (med nåværende grenser) nedgang i folketallet frem til begynnelsen av 1970-årene. Deretter lå folketallet relativt stabilt mellom 1400 og 1500 frem til 2004, men siden har det vært i tilbakegang. I tiårsperioden 2007–2017 gikk det tilbake med gjennomsnittlig 0,6 prosent årlig i Valle mot en vekst på 0,4 prosent årlig i de fem setesdalskommunene og 1,1 prosent i fylket som helhet.

Næringsliv

Valle er ein stor kraftkommune. Største delen av Valleheiane høyrer til Kvinas nedbørfelt og inngår i Sira-Kvina-utbygginga. Roskreppfjorddammen ligg på grensa mellom Valle og Sirdal kommunar.
Av /Statskog.
Lisens: CC BY SA 2.0

Husdyrhold, særlig sau, er av stor betydning; saueholdet er det største blant kommunene i fylket. Det holdes også noe storfe. Grunnlaget for det store saueholdet er ikke minst de store fjellbeitene i kommunen. Skogen har en viss økonomisk betydning med en avvirkning som i 2020 utgjorde 16 460 kubikkmeter.

Mens primærnæringene i 2016 sysselsatte fem prosent av alle med arbeidssted i Valle, sysselsatte industrien dette året seks prosent, 35 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon. Industrien domineres helt av mindre bedrifter innen trelast-, trevare- og møbelindustri med rot i lange håndverkstradisjoner. Også sølvsmedkunsten har rike tradisjoner i Valle og Hylestad.

Valle har stor turisttrafikk med turisthytter og hyttegrender i fjellet.

Valle er den største kraftkommunen i tidligere Aust-Agder, med en midlere årsproduksjon på 1586 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er tre kraftverk i kommunen, største fallhøyde er 369 meter (Kveaså). Kraftverket med høyest årsproduksjon, Brokke kraftverk (i drift fra 1964), er med 1556 GWh det største i tidligere Aust-Agder.

Samferdsel

Riksvei 9 Kristiansand–Haukeli går gjennom Valle langs Otra. Fylkesvei 45 går fra Rotemo over fjellet til Dalen i Telemark. Fylkesvei 45 fortsetter fra Brokke vestover til Sirdal (Suleskardveien, ledd i korteste veiforbindelse Oslo–Stavanger; vinterstengt).

Valle flyplass, Åraksøyne er en kommunal flyplass beliggende sør for administrasjonssenteret; åpnet i august 1998.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Valle hører til Agder politidistrikt, Agder tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Setesdal Regionråd sammen med Bygland, Bykle og Evje og Hornnes.

Valle kommune tilsvarer soknet Valle/Hylestad i Otredal prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Valle til Sætersdalen fogderi i Nedenes amt.

Delområder og grunnkretser i Valle

For statistiske formål er Valle kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 19 grunnkretser: Treungen, Rysstad, Haugen, Gardane-Brokke, Haugeland, Berg, Nomeland/Uppstad, Åmli, Vallebø, Homme og Tveitebø, Oveinang, Ljosådalen, Nute- og Bottsvatnet, Kols- og Kværevatnet, Evardalen/Bjørnevassheii, Søtebekkheii/Heddesdalen, Øyuvs- og Sandvatnet, Buheii/Okstjørnheii, Vale- og Timmerviksvatnet, Gjuvvassheii og Torvikheii/Løyningsheii.

Historikk og kultur

Rygnestadtunet.

Valle har en rik folkelig kulturtradisjon med blant annet felespill og stev og gamle håndverkstradisjoner som holdes i hevd. Likeledes har kommunen mange gamle, fredede bygninger, blant annet fra middelalderen. Setesdalsmuseet, som er et interkommunalt museum for alle setesdalskommunene, har hovedadministrasjon på Rysstad i Valle, og to avdelinger i kommunen, henholdsvis Rygnestadtunet (med blant annet det kjente Rygnestadloftet fra 1590) og Tveitetunet, hver med sine komplette tun med bygninger som til dels er fra middelalderen.

På Bjørgum (Bjørgom) stod Hylestad stavkirke (fra cirka 1200), nå fredet kirkegård. Kirkens portaler, med fremstilling av scener fra Vǫlsunga saga, er nå plassert i Universitetets oldsaksamling i Oslo.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1984) har fem gull Andreas-kors, 2–1–2, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler et konstruksjonselement fra stavkirkene.

Navnet er opprinnelig navn på prestegården, genitiv entall av norrønt vǫllr, ‘voll’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ryningen, Alfred og Jansen, Leonhard B.: Valle kommune, 1985–2000, ti bind, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg