Bjerkreim

Faktaboks

Landareal
577 km²
Innbyggertall
2 807
Administrasjonssenter
Vikeså
Fylke
Rogaland
Innbyggernavn
bjerkreimsbu
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1114
Høyeste fjell
Vinjakula (907 moh.)

Kommunevåpen

Bjerkreimselva med kirkestedet Bjerkreim. Bjerkreim kyrkje (fra 1835) sees litt til venstre i bildet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt i 2005–2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Kart
/Store norske leksikon ※.
Bjerkreim kyrkje
Bjerkreim kyrkje

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Bjerkreim er en kommune i Rogaland fylke, i nordre del av Dalane. Bjerkreim omfatter størstedelen av Bjerkreimsvassdragets nedbørfelt og strekker seg østover til grensen mot Agder. Mindre områder helt i vest har avløp til elvene Figgjo og Ogna.

Kommunen ble opprettet 1837 ved innføringen av det kommunale selvstyret og fikk sine nåværende grenser i 1965, da Nedre Maudal ble overført til Gjesdal kommune.

Bjerkreim grenser til Gjesdal i nord, Sirdal i Agder i øst, Eigersund i sør og og Time i vest.

Natur

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsopprinnelse med en strøkretning nordøst–sørvest. Bjerkreimsvassdraget følger denne strøkretningen i størstedelen av sin lengde, i den øvre delen med en rekke lange innsjøer. Størst er det 16,5 kilometer lange Ørsdalsvatnet.

Skogløse heiområder dominerer størstedelen av kommunen. Disse når cirka 900 meter over havet (moh.) på begge sider av Bjerkreimsvassdraget; høyest når Vinjakula (907 moh.) i fjellområdet mot Gjesdal i nord. Heiene har stort sett meget sparsomt med løsmasser, og landskapet har mange steder et nokså goldt preg, stedvis med store steinurer, for eksempel i Gloppedalen med Gloppedalsura i nord.

Løsmasser av betydning finnes i dalene i nedre del av vassdraget i søndre del av kommunen, og her finner en det aller meste av dyrkingsjorden og bosettingen.

Klima

Kaldeste måned er februar, med normal på 2,2 °C, og varmeste måned er august, med normal på 15,4 °C. Målingene er fra Eigerøya målestasjon. Nedbørstatistikk for Bjerkreim er ikke tilgjengelig.

Befolkning og bosetning

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Bjerkreimsvassdraget i de sørlige delene av kommunen. Her ligger administrasjonssenteret Vikeså ved Svelavatnet, det eneste tettstedet i kommunen (1024 innbyggere i 2020), og kirkestedet Bjerkreim med tettbebyggelse der Oreåna (Ørsdalsåna) og Bjerkreimsåna møtes. I alt 36 prosent av befolkningen i kommunen bodde i 2016 i tettsteder, mot 88 prosent i Rogaland som helhet.

Folkemengden i Bjerkreim har vært økende i det meste av tiden etter andre verdenskrig. I tiårsperioden 2007–2017 var økningen gjennomsnittlig 1,2 prosent årlig, mot 1,6 prosent i Rogaland som helhet.

Næringsliv

Jordbruk er viktigste næringsvei målt etter sysselsetting, med 21 prosent av Bjerkreims arbeidsplasser i 2016. Industrien omfatter til sammenligning 16 prosent av arbeidsplassene, 29 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon.

Husdyrhold, i særlig grad sauehold, er viktigste driftsform i jordbruket. Bjerkreim har etter Oppdal det største antall sauer av landets kommuner; i 2016 hadde kommunen 18 114 sauer. Sauene utnytter de store heiområdene både i Bjerkreim og i Sirdalsheiene og Setesdalsheiene lenger øst. Det er også et betydelig storfehold på gårdene i kommunen. Bjerkreim er sammen med Gjesdal de eneste kommunene i Rogaland med geitehold.

Viktigste industribransje etter sysselsetting er produksjon og installasjon av maskiner og utstyr, med 57 prosent av industriens sysselsetting (2015); samlet hadde verkstedindustrien dette året 61 prosent. Andre viktige industribransjer i kommunen er trelast- og trevareindustri og gummi-, plast- og mineralsk industri, med henholdsvis 20 og 15 prosent av industriens sysselsetting (2015).

Bjerkreim har en relativt beskjeden vannkraftproduksjon med en samlet maksimal ytelse på 6,5 MW og en midlere årsproduksjon på 29 gigawattimer (GWh) fordelt på seks kraftverk (2016). Heiene mellom de mange dalene i Bjerkreim når opp til vel 900 meter over havet, og med rikelig nedbør og mange småvann gir det potensiale for atskillig kraftproduksjon. Allerede i 1930 stod Maudal kraftverk i Gjesdal i øvre del av Bjerkreimsvassdraget ferdig. Den beskjedne produksjonen må ses i lys av at vassdragets nedre del er vernet (2004), men som en del av verneforslaget er det åpnet for utbygging av kraftverk mindre enn 3 MW maksimal ytelse.

Av de bosatte yrkestakerne i kommunen har 47 prosent arbeid utenfor kommunen; 15 prosent i Stavanger-området (Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola), 14 prosent i Egersund og i alt 13 prosent i de fire jærkommunene , Time, Klepp og Gjesdal.

Samferdsel

Gjennom vestre del av Bjerkreim går E39 til Stavanger og Kristiansand. Fra Vikeså fører fylkesvei 503 fra E39 mot nordøst på nordsiden av Vinjakula (907 moh.) og opp gjennom Gloppura, en av Skandinavias største steinurer, til Byrkjedal i Gjesdal ved fylkesvei 45 Ålgård–Sirdal. Fra Bue på E39 tar fylkesvei 504 av vestover til fylkesvei 44 på Varhaug.

Det er båttrafikk på Ørsdalsvatnet søndager om sommeren. Tidligere var bosetningen i Ørsdalen avhengig av båtforbindelse med resten av kommunen. Etter åpning av veiforbindelsen fra Malmheim på fylkesvei 503 over fjellet til Ørsdalen ble båtforbindelsen nedlagt i 1983.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Bjerkreim hører til Sør-Vest politidistrikt, Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionråd Dalane sammen med Eigersund, Lund og Sokndal.

Bjerkreim kommune tilsvarer soknet Bjerkreim i Dalane prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Bjerkreim til Jæderen og Dalerne fogderi i Stavanger amt.

Delområder og grunnkretser i Bjerkreim

For statistiske formål er Bjerkreim kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen elleve grunnkretser: Tengesdal, Apeland/Holmen, Bjerkreim, Ørsdalen, Espeland, Eikeland, Birkeland, Røysland, Vikeså 1, Vikeså 2 og Ognedal.

Historikk og kultur

På Storrsheia like nord for Vikeså finnes et fullstendig gårdsanlegg fra jernalderen, et av landets største fra denne tiden. Også andre steder i kommunen er det registrert gårdsanlegg fra jernalderen. Det er alpinsenter på Stavtjørn i Ørsdalen.

Det var gruvedrift på sørsiden av Ørsdalen i flere perioder fra rundt 1900 og frem til 1953. Den ble startet som molybdengruve, men wolfram kom snart til å bli det helt dominerende produktet.

Bjerkreim kyrkje er ei langkirke i tre, oppført i 1835 og restaurert til 150-årsjubileumet i 1985. Det finnes kapeller i Ivesdal og i Ørsdalen.

FN-parken på Vikeså ved E39 er et minnesmerke over soldater fra Rogaland som har falt i tjeneste for FN.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) er inspirert av kommunenavnet og har en opprett sølv bjørkekvist med sju blader og fire rakler mot en grønn bakgrunn.

Navnet Bjerkreim kommer av norrønt Bjarkreimr (eldre form Bjarkareimr), der førsteleddet er genitiv entall av norrønt bjǫrk, trenavnet ‘bjørk’. Sisteleddet er heim.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Austrumdal, Sem (1932): Bjerkreim (þenxardalr): skipreida, herad og kyrkjesogn.
  • Risa, Lisabet: Bjerkreimboka, 1997–2002, fire bind.
  • Skjæveland, Jørgen (1981): Gamalt fraa Bjerkreim.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg