Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Bjerkreim, kommune i Rogaland fylke, i nordre del av Dalane. Bjerkreim omfatter størstedelen av Bjerkreimsvassdragets nedbørfelt og strekker seg østover til grensen mot Vest-Agder. Mindre områder helt i vest har avløp til elvene Figgjo og Ogna. Bjerkreim grenser til Gjesdal i nord,  Sirdal i Vest-Agder i øst, Eigersund i sør og Hå og Time i vest. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1965 da Nedre Maudal ble overført til Gjesdal kommune.

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsopprinnelse med en strøkretning nordøst–sørvest. Bjerkreimsvassdraget følger  denne strøkretningen i størstedelen av sin lengde, i øvre delen med en rekke lange vann. Størst er det 16,5 km lange Ørsdalsvatnet.

Skogløse heiområder dominerer størstedelen av kommunen. Disse når ca. 900 moh. på begge sider av Bjerkreimsvassdraget; høyest når Vinjekula (907 moh.) i fjellområdet mot Gjesdal i nord. Løsmasser av betydning finnes i dalene i nedre del av vassdraget i søndre del av kommunen, og her finner en det aller meste av dyrkingsjorden og bosettingen.

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Bjerkreimsvassdraget i de sørlige deler av kommunen. Her ligger administrasjonssenteret Vikeså ved Svelavatnet, eneste tettsted i kommunen (1009 innbyggere i 2013), og kirkestedet Bjerkreim med tettbebyggelse der Oreåna (Ørsdalsåna) og Bjerkreimsåna møtes. I alt 36 prosent av befolkningen i kommunen bodde i 2013 i tettsteder mot 87 i Rogaland som helhet.

Folkemengden i Bjerkreim har vært økende i det meste av tiden etter den annen verdenskrig. I perioden 2004-14 var økningen gjennomsnittllig 1,4 prosent årlig mot 1,7 prosent i Rogaland som helhet.

Jordbruk er viktigste næringsvei målt etter sysselsetting med 20 prosent av Bjerkreims arbeidsplasser i 2013. Industrien omfatter til sammenligning 15 prosent av arbeidsplassene, 29 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. 

Husdyrhold, i særlig grad sauehold, er viktigst driftsform. Bjerkreim har etter Oppdal det største antall sauer av landets kommuner, i 2012 16 793 sauer 1 år og over. Sauene utnytter de store heiområdene både i Bjerkreim og i Sirdalsheiene og Setesdalsheiene lenger øst. Det er også et betydelig storfehold på gårdene i kommunen.

Industrien er beskjeden, men i vekst. Viktigst etter sysselsetting er produksjon og installasjon av maskiner og utstyr med 31 prosent av industriens sysselsetting i 2011; samlet hadde verkstedindustrien dette året 52 prosent. Også næringsmiddel- og trevareindustri, med henholdsvis 21 og 10 prosent av industriens sysselsetting i 2012, er viktige industribransjer i kommunen.

Bjerkreim er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 29 gigawattimer (GWh) per 2016. Heiene mellom de mange dalene i Bjerkreim når opp til vel 900 moh, og med rikelig nedbør og mange småvann gir det potensiale for atskillig kraftproduksjon. Allerede i 1930 stod Maudal kraftverk i Gjesdal i øvre del av Bjerkreimsvassdraget ferdig. I 2004 ble vassdragets nedre del vernet, men som en del av verneforslaget er det åpnet for utbygging av kraftverk mindre enn 3 MW maks. ytelse. I alt er det i Bjerkreim per 2012 utbygd 6 verk (ekskl. Maudal) med en samlet kapasitet på i alt 8,9 MW i maskininstallasjon og 28 GWh i midlere årsproduksjon, det meste etter 1990-tallet.

Gjennom vestre del av Bjerkreim går E 39 til Stavanger og Kristiansand. Fra Vikeså fører Fv. 503 fra E 39 mot nordøst på nordsiden av Vinjekula (907 moh.) og gjennom Gloppedalsura, en av Skandinavias største urer, til Byrkjedal  i Gjesdal ved  Fv. 45 Ålgård - Sirdal. Fra Bue på E 39 tar Fv. 504 av vestover til Fv. 44 på Varhaug. 

Det er båttrafikk på Ørsdalsvatnet søndager om sommeren

Bjerkreim hører til Sør-Vest politidistrikt, Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionråd Dalane sammen med EigersundLund og Sokndal.

Bjerkreim kommune tilsvarer soknet Bjerkreim i Dalane prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Bjerkreim til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Bjerkreim kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Tengesdal, Apeland/Holmen, Bjerkreim, Ørsdalen, Espeland, Eikeland, Birkeland, Røysland, Vikeså 1, Vikeså 2 og Ognedal.

På Storrsheia like nord for Vikeså finnes et fullstendig gårdsanlegg fra jernalderen et av landets største fra denne tiden. Også andre steder i kommunen er det registrert gårdsanlegg fra jernalderen. Alpinsenter på Stavtjørn i Ørsdalen.

Det var gruvedrift på sørsiden av Ørsdalen i flere perioder fra rundt 1900 og frem til 1953. Den ble startet som molybdengruve, men wolfram kom snart til å bli det helt dominerende produktet. 

Bjerkreim kyrkje er ei langkirke i tre, oppført i 1835 og restaurert til 150-årsjubileumet i 1985. Kapeller i Ivesdal og i Ørsdalen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.