Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Bjerkreim, kommune i Rogaland fylke, i nordre del av Dalane. Bjerkreim omfatter størstedelen av Bjerkreimsvassdragets nedbørfelt og strekker seg østover til grensen mot Vest-Agder. Mindre områder helt i vest har avløp til elvene Figgjo og Ogna. Bjerkreim grenser til Gjesdal i nord,  Sirdal i Vest-Agder i øst, Eigersund i sør og Hå og Time i vest. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1965 da Nedre Maudal ble overført til Gjesdal kommune.

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis av grunnfjellsopprinnelse med en strøkretning nordøst–sørvest. Bjerkreimsvassdraget følger  denne strøkretningen i størstedelen av sin lengde, i øvre delen med en rekke lange vann. Størst er det 16,5 km lange Ørsdalsvatnet.

Skogløse heiområder dominerer størstedelen av kommunen. Disse når ca. 900 moh. på begge sider av Bjerkreimsvassdraget; høyest når Vinjekula (907 moh.) i fjellområdet mot Gjesdal i nord. Løsmasser av betydning finnes i dalene i nedre del av vassdraget i søndre del av kommunen, og her finner en det aller meste av dyrkingsjorden og bosettingen.

Bosetningen er for en vesentlig del konsentrert til områdene langs Bjerkreimsvassdraget i de sørlige deler av kommunen. Her ligger administrasjonssenteret Vikeså ved Svelavatnet, eneste tettsted i kommunen (1009 innbyggere i 2013), og kirkestedet Bjerkreim med tettbebyggelse der Oreåna (Ørsdalsåna) og Bjerkreimsåna møtes. I alt 36 prosent av befolkningen i kommunen bodde i 2013 i tettsteder mot 87 i Rogaland som helhet.

Folkemengden i Bjerkreim har vært økende i det meste av tiden etter den annen verdenskrig. I perioden 2004-14 var økningen gjennomsnittllig 1,4 prosent årlig mot 1,7 prosent i Rogaland som helhet.

Jordbruk er viktigste næringsvei målt etter sysselsetting med 20 prosent av Bjerkreims arbeidsplasser i 2013. Industrien omfatter til sammenligning 15 prosent av arbeidsplassene, 29 prosent inkl. bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. 

Husdyrhold, i særlig grad sauehold, er viktigst driftsform. Bjerkreim har etter Oppdal det største antall sauer av landets kommuner, i 2012 16 793 sauer 1 år og over. Sauene utnytter de store heiområdene både i Bjerkreim og i Sirdalsheiene og Setesdalsheiene lenger øst. Det er også et betydelig storfehold på gårdene i kommunen.

Industrien er beskjeden, men i vekst. Viktigst etter sysselsetting er produksjon og installasjon av maskiner og utstyr med 31 prosent av industriens sysselsetting i 2011; samlet hadde verkstedindustrien dette året 52 prosent. Også næringsmiddel- og trevareindustri, med henholdsvis 21 og 10 prosent av industriens sysselsetting i 2012, er viktige industribransjer i kommunen.

Bjerkreim er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 29 gigawattimer (GWh) per 2016. Heiene mellom de mange dalene i Bjerkreim når opp til vel 900 moh, og med rikelig nedbør og mange småvann gir det potensiale for atskillig kraftproduksjon. Allerede i 1930 stod Maudal kraftverk i Gjesdal i øvre del av Bjerkreimsvassdraget ferdig. I 2004 ble vassdragets nedre del vernet, men som en del av verneforslaget er det åpnet for utbygging av kraftverk mindre enn 3 MW maks. ytelse. I alt er det i Bjerkreim per 2012 utbygd 6 verk (ekskl. Maudal) med en samlet kapasitet på i alt 8,9 MW i maskininstallasjon og 28 GWh i midlere årsproduksjon, det meste etter 1990-tallet.

Gjennom vestre del av Bjerkreim går E 39 til Stavanger og Kristiansand. Fra Vikeså fører Fv. 503 fra E 39 mot nordøst på nordsiden av Vinjekula (907 moh.) og gjennom Gloppedalsura, en av Skandinavias største urer, til Byrkjedal  i Gjesdal ved  Fv. 45 Ålgård - Sirdal. Fra Bue på E 39 tar Fv. 504 av vestover til Fv. 44 på Varhaug. 

Det er båttrafikk på Ørsdalsvatnet søndager om sommeren

Bjerkreim hører til Sør-Vest politidistrikt, Dalane tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Regionråd Dalane sammen med EigersundLund og Sokndal.

Bjerkreim kommune tilsvarer soknet Bjerkreim i Dalane prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Bjerkreim til Jæderen og Dalene fogderi i Stavanger amt.

For statistiske formål er Bjerkreim kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 11 grunnkretser: Tengesdal, Apeland/Holmen, Bjerkreim, Ørsdalen, Espeland, Eikeland, Birkeland, Røysland, Vikeså 1, Vikeså 2 og Ognedal.

På Storrsheia like nord for Vikeså finnes et fullstendig gårdsanlegg fra jernalderen et av landets største fra denne tiden. Også andre steder i kommunen er det registrert gårdsanlegg fra jernalderen. Alpinsenter på Stavtjørn i Ørsdalen.

Det var gruvedrift på sørsiden av Ørsdalen i flere perioder fra rundt 1900 og frem til 1953. Den ble startet som molybdengruve, men wolfram kom snart til å bli det helt dominerende produktet. 

Bjerkreim kyrkje er ei langkirke i tre, oppført i 1835 og restaurert til 150-årsjubileumet i 1985. Kapeller i Ivesdal og i Ørsdalen.

Kommunevåpenet (godkjent 1985) er inspirert av kommunenavnet og har en opprett sølv bjørkekvist med sju blader og fire rakler mot en grønn bakgrunn.

Navnet Bjerkreim, norrønt Bjarkreimr (eldre form Bjarkareimr), der førsteleddet er genitiv entall av norrønt bjǫrk, trenavnet 'bjørk'. Sisteleddet er heim.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.